بزرگترین سازنده و صادر کننده با ۳۰ سال سابقه در ساخت انواع ماشین آلات مدرن با کاملترین خطوط تولید

هرمزگان

دانشجوی چابهار

هرمزگان

پگاه کیش

هرمزگان

تولیدی قند کیش

هرمزگان

جناح گستر جنوب

هرمزگان

ساحل صدف تیاب

هرمزگان

میتا کیش

هرمزگان

EnglishTurkeyIraq